Általános szerződési feltételek

 Szállítási és vásárlási szerződés:

A Megrendelőlap elküldésével és annak a petabc.hu által történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.) Korm. rendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételekkel:

1. A Szállító köteles futárszolgálat útján a Vevő által a Megrendelésben kiválasztott termékeket, az azon megjelölt szállítási címre a vállalt határidőn belül eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében. Amennyiben a Vevő hibályából hiúsul meg az átvétel, úgy Szállító a következő munkanap újra megpróbálja a kiszállítást, de ezen esetben Szállító nem vállal kötelezettséget a kiszállításra vállalt határidők betartására.

2. Vevő köteles az általa feladott Megrendelésben megjelölt módon kifizetni a Megredelésében szereplő összeget. Amennyiben a Megrendelésében Átutalás fizetési módot jelölte meg, úgy tudomásul veszi, hogy a Szállító csak akkor kezdi meg Megrendelésének teljesítését, ha a Megrendelés értéke megjelent bankszámláján.

3. A Vevő jogosult a feladott Megrendelését követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jeleznie kell egyszerre az ügyfélszolgálati telefonon (vagy Skype-on) és megerősítésként írásban(e-mailben) a Szállító ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

4. Vevő köteles az általa feladott Megrendelésben megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállított termékeket maradéktalanul átvenni, majd a Vevő a Futárral együtt köteles a termékek meglétét ellenőrizni és kiszállítás során bekövetkező sérülésekről, valamint az esetleges hibás teljesítésről a Futárnál jegyzőkönyvet felvenni, vagy telefonon egyeztetni ügyfélszolgálatunkkal. A jegyzőkönyv két példányban készül és csak a kiszállítást végző futár aláírásával együtt érvényes. Amennyiben a Vevő elmulasztja ellenőrizni az átvett csomag tartalmát, avagy ellenőrzi azt, de elmulasztja a hibás teljesítésről a jegyzőkönyv felvételét, úgy a bekövetkező károkért a Szállítót nem terheli felelősség. Ezt követően amennyiben a Vevő a Megrendeléskor a készpénzes fizetést választotta, köteles a Szállító által küldött Számlán feltüntetett vételárat ,mely a termékek szállítási valamint a kezelési és csomagolási költségeit is tartalmazza készpénzben, a kiszállítást végző Futár részére átadni.

5. A Vevő az áru átvételét követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben Vevő 8 munkanapon belül munkaidőben, a Szállítóval előre egyeztetett időpontban köteles a sérülésmentes termékeket az eredeti számlával együtt a Szállító telephelyén bemutatni, majd amennyiben semmilyen probléma nem merült fel, úgy a Szállító köteles a visszaszolgáltatott termékek ellenértékét a visszaszolgáltatását követően azonnal készpénzben, vagy a termék Futárral való visszaszolgáltatása esetén 15 munkanapon belül visszatéríteni azt Vevő részére annak bankszámlájára.

6. Az Elállási jog NEM gyakorolható olyan termékek esetében melyek csomagolásának sérülése(felbontása), vagy a termék átmeneti használata a termék további értékesítését lehetetlenné teszi. Ide értendőek a különféle játékok, tápok, magkeverékek, konzervek, gyógyhatású készítmények, egyes technikai eszközök, egyéb romlandó termékek, az élőállat és a növények, a vákumcsomagolt, forrasztott csomagolású vagy fóliázott termékek valamint bármely a felsorolásban szereplő termékekhez hasonló elbírálás alá eső termék!

7. Az Elállási jog gyakorlása esetén a Vevő viseli az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatosan felmerülő összes költséget. Amennyiben a Vevő nem személyesen adja át a Szállító telephelyén a terméket, melyel kapcsolatosn az Elállási jogát gyakorolja, és a visszaküldésre a Szállító szállítási szolgáltatását veszi igénybe, úgy Szállító ezen esetben a visszaküldés során felmerült Futár és az Adminisztrációs költségeket levonhatja a visszatérítés árából. Amennyiben a Vevő a visszaszolgáltatni kívánt árut nem megfelelően csomagolja be és az a visszaszállítás során maradandóan olyan módon megsérül, hogy jelen szerződés 6-os pontjában foglaltak szerint az kizárja az Elállási jog gyakorlását, úgy a Szállító nem kötelezhető a visszatérítésre.

8. Szállító saját hatáskörben és egyedi elbírálás alapján dönthet a termékek visszavételének megtagadásáról azon esetekben, amikor a Vevő által visszaszolgáltatni szándékozott termékek a 6-os pontban meghatározottak alapján sérültnek vagy sérült csomagolásúnak minősíthetőek, vagy azokban a nem rendeltetésszerű használatból eredően kár keletkezett. Szállító a termékek viszavétele esetén a Futár és az Adminisztrációs költségek mellett levonhatja a termékek Állapotromlásából és a Sérült csomagolásból eredő költségeit is. A Szállító ezen esetben a visszaszolgáltatott termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárt is összegszerűsítheti és a visszatérítés összegéből szintén levonhatja azt

9.   A Vet-profil Kft. a Vevők adatait a szerződések teljesítése és az esetleges kifogások intézése érdekében az ügyletekre vonatkozó adatokkal együtt tárolja, azokat alvállalkozóinak átadja, akik azonban nem jogosultak azokat a teljesítést követően tovább tárolni, illetve megőrizni vagy más harmadik személyek részére továbbadni.

. 10. Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Komáromi városi bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) számú Kormányrendelet szabályai az irányadóak. A vásárlással létrejövő szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szállító nem iktatja.

Kérjük, hogy problémáival, észrevételeivel forduljon hozzánk bizalommal! Tisztelettel: Vet-Profil kft csapata.

Szállítási Feltételek

Az ország egész területére bruttó 15000 ft vásárlás felett INGYENESEN szállítjuk házhoz rendelését!

Szállítási Költségek:

0-5000 ft-ig 1500 ft szállítási költség
5001-10000 ft-ig 1000 ft szállítási költség
10001-15000 ft-ig 800 ft szállítási költség
15001- tól 0 ft szállítási költség

A csomagok házhozszállítását Magyarország egész területén vállaljuk. Partnerünk a GLS (General Logistics Systems) futárszolgálat és a,Magyar Pósta illetve saját kiszállító autónk végzi amely megbízható, magas minőségű, rugalmas csomagszállítási szolgáltatásokat nyújt.

Kérjük, hogy rendelésekor lehetőleg munkaidőben (hétköznap 8.00 - 18.00 óra között) elérhető kiszállítási címet szíveskedjen megadni. Amennyiben a futár nem találja Önt a megadott címen, értesítőt hagy, mely alapján telefonon kérhet másodszori kézbesítést 5 napon belül. Ha az értesítés ellenére nem keresi a csomagot, újabb kiszállításra nincs lehetőség.

Lehetőség szerint 2-3 munkanapon belül igyekszünk eljuttatni Önhöz a megrendelt termékeket, az esetlegesen későbbre várható teljesítésről e-mailben értesítjük. Amennyiben egyéb kívánsága van a rendeléssel, kiszállítással kapcsolatban, rendelésekor a megjegyzés rovatban feltüntetheti, és mi igyekszünk teljesíteni.

Kiszállításkor szükség esetén a kézbesítők megpróbálják telefonon is elérni vásárlóinkat, ezért kérjük, hogy rendelésekor lehetőleg közvetlenül elérhető mobiltelefon-számot adjon meg! A gyors kiszállítás érdekében kérjük, hogy rendeléskor pontosan adja meg a szállítási címet!

Csomagolás

Nagy gondot fordítunk arra, hogy a termékeket teljes épségben kapják meg vásárlóink. Áraink tartalmazzák a csomagolás költségét.

Személyes átvétel

Amennyiben nem futárszolgálat útján, hanem személyesen szeretné megkapni a terméket, erre is van lehetőség a(Kapcsolat menüponton megadott címen) munkanapokon 10-16 óra között, előre egyeztetett időpontban. Az átvétel helye a megrendelés érvényesítése során választható.

Vásárlástól való elállás joga

Amennyiben a vásárlástól a termék átvételét követően kíván elállni, azt a következő módon teheti meg: A vásárló, az áru átvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia címünkre. A Vet-Profil Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban ügyfelünknek kell gondoskodnia.

Ha további kérdése merül fel a vásárlással vagy kiszállítással kapcsolatban, kérjük, hogy a kapcsolat menüpontban jelezze nekünk, hogy kollegáink segíteni tudjanak!